Jogszabályok

A védőital és az egyéb juttatások adómentessége (Szja tv. 1. számú melléklet 8.8 pontja)

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 61. § c) pontja szerint a munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 7. § (10) bekezdése szerint, ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítőszerrel ízesített. A tea ízesítéséhez az előzőek figyelembevételével cukrot, illetve megfelelő édesítőszert kell biztosítani.

A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet.

Ugyanezen rendelkezéseket tartalmazza az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú mellékletének 7. pontja, illetőleg az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről szóló 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 15. §-a is.

A Környezetvédelmi Minisztérium Munkavédelmi Szabályzatáról szóló 14/2000. (K. Ért. 8.) KöM utasítás 5. számú melléklete bővebben rendelkezik a védőital juttatásának rendjéről; a munkavállaló egészségének védelme érdekében a meghatározott körülmények között munkát végzők részére térítés nélküli védőitalt biztosít.

Az előzőekben ismertetett jogszabályi rendelkezéseken túlmenően a rendelet kiegészítő feltételt is tartalmaz. Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értékét meghaladja a munkavállaló akkor jogosult a védőitalra, ha aznap a felsorolt körülmények között három órát, vagy megszakítás nélkül két órát tölt el.

A védőital adóügyi megítéléséhez az 1994/201. Adózási kérdés fűz magyarázatot. Számos munkakörnél jogszabály, illetőleg hatósági előírás alapján védőitalt nyújtanak az alkalmazottak számára. Ez a védőital a munkavégzéshez szükséges, a munkáltató által kötelezően biztosított ellátásnak tekinthető, így szóba sem kerülhet az a minősítés, hogy az adóköteles természetbeni juttatás lenne.

A munkavállalónak juttatott gyümölcs, fagylalt és jégkrém a fentiekben részletezettek miatt nem védőitalnak, hanem adóköteles természetbeni juttatásnak minősül, mivel egyik sem felel meg a jogszabályok által előírt feltételeknek.

(PM Jövedelemadók főosztálya 13631/2002. APEH Adónemek főosztálya 1225680864/2002.; AEÉ 2002/11.)